แบตเตอรี่โซล่าเซลล์ ต่างกับแบตเตอรี่รถยนต์ยังไง มีข้อควรระวังหรือไม่

แบตเตอรี่ โซ ล่า เซลล์

แบตเตอรี่โซล่าเซลล์ หนึ่งในอุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งกับระบบโซล่าเซลล์ ซึ่งถือได้ว่ามีความสำคัญมากๆ มีหน้าที่เก็บสะสมพลังงานแล้วนำพลังงานไฟฟ้าไปใช้ในยามจำเป็นหรือตอนกลางคืน เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์ หลายคนอาจสับสนระหว่างแบตเตอรี่โซล่าเซลล์กับแบตเตอรี่รถยนต์ เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร วันนี้เราจะมาเล่าให้ฟัง รวมถึงข้อควรระวังต่างๆ ในการใช้งานด้วย

แบตเตอรี่โซล่าเซลล์ มีไว้สำหรับเก็บสะสมพลังงานแสงอาทิตย์ อันดับแรกต้องอธิบายก่อนเลยว่าแบตเตอรี่โซล่าเซลล์เป็นแบตเตอรี่ที่อยู่ในกลุ่ม Deep Cycle Battery การบำรุงรักษาไม่ยาก มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างคงที่เป็นระยะเวลานาน ส่วนแบตเตอรี่รถยนต์จะอยู่ในกลุ่ม Automotive Battery  ความแตกต่างระหว่างแบตเตอรี่ทั้ง 2 แบบ ได้แก่

  • แบตเตอรี่โซล่าเซลล์ออกแบบมาให้ทำงานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องการกระแสไฟฟ้าสูง
  • มีเสถียร จ่ายไฟได้แบบต่อเนื่องและยาวนานมากกว่าแบตเตอรี่รถยนต์
  • แผ่นธาตุภายในแบตเตอรี่โซล่าเซลล์มีความหนาและแข็งแรงมากกว่าแบตเตอรี่รถยนต์
  • แบตเตอรี่โซล่าเซลล์ มีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากกว่าแบตเตอรี่รถยนต์
  • แบตเตอรี่โซล่าเซลล์มีราคาที่สูงกว่าแบตเตอรี่รถยนต์

 แบตเตอรี่โซล่าเซลล์แบ่งการเชื่อมต่อออกเป็น 3 ประเภทได้แก่

1.ต่อแบบอนุกรม : ต่อแบบเรียงเป็นแถว เชื่อสายพ่วงแล้วต่อไปเรื่อยๆ เหมือนรถไฟทำให้ได้ค่าแรงดันไฟฟ้าสูงและได้กระแสไฟฟ้าเท่าเดิม

2.ต่อแบบขนาน : คือ การต่อแบบขนาบข้างกัน แล้วมารวมจุดปลายที่ขั้วบวก พร้อมกับรวมจุดปลายที่ขั้วลบ ทำให้ได้ค่ากระแสไฟฟ้ามากขึ้นในขณะที่แรงดันไฟฟ้าเท่าเดิม

3.ต่อแบบผสม : คือการต่อแบบผสมระหว่างการต่อแบบอนุกรมและการต่อแบบขนาน เพื่อให้เกิดความเหมาะสมมากที่สุด วงจรไฟฟ้าที่ใช้ในปัจจุบันมักจะต่อแบบผสม

แบตเตอรี่โซล่าเซลล์ มีข้อควรระวังอย่างไร

  • ระวังอย่างให้กรดกำมะถันที่บรรจุภายในแบตเตอรี่ กระเด็นเข้าตาหรือถูกผิวหนังเพราะมีอันตราย
  • หากกระเด็นเข้าตาให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดและรีบไปพบแพทย์
  • ในขณะที่อัดไฟแบตเตอรี่หรือขณะใช้งานแบตเตอรี่โซล่าเซลล์ ไม่ควรทำให้เกิดประกายไฟในพื้นที่ใกล้เคียง อาจทำให้แบตเตอรี่โซล่าเซลล์ระเบิดได้
  • ห้ามใช้ค้อนหรือของแข็งเคาะที่บนขั้วหรือส่วนต่างๆ ของแบตเตอรี่โซล่าเซลล์

แบตเตอรี่โซล่าเซลล์แตกต่างจากแบตเตอรี่รถยนต์ยังไง ทุกคนที่สงสัยคงได้คำตอบกันแล้ว หวังว่าข้อมูลที่เรานำมาแชร์จะมีประโยชน์ ทั้งเรื่องของการต่อแบตเตอรี่โซล่าเซลล์ทั้ง 3 แบบด้วย โดยเฉพาะข้อควรระวังในการใช้งานแบตเตอรี่โซล่าเซลล์ ที่ต้องระมัดระวังให้ดีเพราะอาจเกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานได้ สำหรับคนที่ต้องการสั่งซื้อแบตเตอรี่โซล่าเซลล์ต้องเลือกยี่ห้อที่เชื่อถือได้เท่านั้น