เลือกอย่างไรระหว่างประกันภัย 3+ และประกันชั้น 3

ประกันชั้น 3+

ประกันภัยรถยนต์แต่ละชั้นมีความใกล้เคียงกัน ก่อนทำการเลือกซื้อประกันจึงต้องศึกษาความแตกต่างและเลือกประกันภัยที่มีความเหมาะสมกับความต้องการของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ที่เป็นที่นิยมจากความคุ้มครองที่ครอบคลุมอย่างกว้างขวางจนอาจเรียกได้ว่าแทบทุกกรณี แต่หลายคนก็ยังรู้สึกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 อาจมากเกินความจำเป็น ยิ่งต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันราคาสูงเพื่อให้ได้วงเงินที่คุ้มครองสูงแล้วก็อาจเกินความต้องการจนไม่คุ้มค่า ประกันภัยรถยนต์ที่เข้ามาเป็นทางเลือกที่ดีอย่างประกันภัย 3+ จึงกลายเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ 

ประกันภัยรถยนต์ 3+ คือการเพิ่มความคุ้มครองขึ้นมาจากประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 โดยประกันภัย 3+ จะให้ความคุ้มครองที่เน้นไปยังคู่กรณีเป็นหลัก คุ้มครองความเสียหายของรถยนต์ของคู่กรณีในอุบัติเหตุและยังชดเชยค่ารักษาพยาบาลให้ด้วย ในส่วนของรถยนต์ของผู้เอาประกันนั้น ประกันภัย 3+ ก็ให้ความคุ้มครองที่รถยนต์ของผู้เอาประกันเองด้วย แต่ประกันภัย 3+ จะไม่คุ้มครองที่เหตุไฟไหม้ น้ำท่วม และการสูญหายของรถยนต์ของผู้เอาประกัน  

หากเปรียบเทียบกันกับประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 แล้ว ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 เน้นความคุ้มครองที่คู่กรณีเพียงอย่างเดียว ไม่มีความคุ้มครองที่ครอบคลุมรถยนต์ของผู้เอาประกันหรือเหตุอื่นๆ ที่ไม่สามารถรพบุคู่กรณีได้ ไม่คุ้มครองเหตุจากภัยพิบัติและไม่คุ้มครองการสูญหาย ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 จึงเหมาะกับการเป็นประกันให้รถยนต์ที่ไม่ค่อยได้ใช้ หรือสำหรับผู้ที่ขับรถยนต์ค่อนข้างแข็ง ไม่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุและมีประวัติพฤติกรรมการขับขี่ที่ดี แต่ถ้าหากว่าความต้องการของคุณคือการทำประกันที่คุ้มครองมากขึ้นให้กับรถยนต์ที่มีการใช้งานบ่อย แต่ยังมีโอกาสเสี่ยงอุบัติเหตุไม่มากและมีประวัติการขับขี่ที่ดี ไม่เสี่ยงต่อเหตุจากภัยพิบัติหรือการสูญหาย การเพิ่มระดับของประกันภัยเป็นประกันภัย 3+ ก็ค่อนข้างคุ้มค่า เพราะจ่ายเบี้ยประกันเพิ่มเพียงไม่มากแต่ได้ความคุ้มครอบมากขึ้นที่เหมาะต่อความต้องการมากกว่า 

การเลือกประกันภัย 3+ หรือประกันภัยชั้น 3 จึงอาจอยู่ที่ว่าต้องการความคุ้มครองของรถยนต์ผู้เอาประกันหรือไม่ หากต้องการ ประกันภัย 3+ ก็ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีและคุ้มค่ากับค่าเบี้ยประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเพียงไม่มากแต่ได้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมกว่า แต่หากไม่ต้องการความคุ้มครองมากนักและเบี้ยประกันราคาถูก การใช้ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ก็เพียงพอ