เครื่องคัดข้าวเปลือก คัดสิ่งเจือปน เพื่อให้ได้ข้าวสารที่มีคุณภาพ

เครื่อง คัด ข้าวเปลือก

ข้าวเปลือกที่ผ่านการเก็บเกี่ยวมาแล้ว มักจะมีเศษดิน เศษหิน เศษฟาง ฯลฯ ปะปนอยู่ด้วยไม่ว่าจะใช้แรงงานคนหรือรถเกี่ยวข้าวในการเก็บเกี่ยวก็ตาม หากสิ่งสกปรกหรือสิ่งเจือปนเหล่านั้นไม่ถูกจำกัด เมื่อต่อข้าวเปลือกมายังกระบวนการสีข้าว สารข้าวที่ได้จะไม่มีคุณภาพ มีสิ่งเจือปน ไม่สะอาด ไม่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ดังนั้น จึงต้องมีการคัดสิ่งเจือปนออกจากข้าวเปลือกด้วยเครื่องคัดข้าวเปลือกที่มีคุณภาพ

ในอดีตการคัดสิ่งเจือปนออกจากข้าวเปลือก หลังจากการเก็บเกี่ยว ทำด้วยแรงงานคน สิ่งที่เกิดขึ้นคือ ผู้ประกอบการมีต้นทุนสูง ค่าแรงสูง แถมยังอาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้ตลอดเวลา เพราะคนไม่ใช่เครื่องจักรที่จะสามารถทำงานเร็ว ภายในระยะเวลาที่จำกัดได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ

แต่ในปัจจุบันด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยมากขึ้น ทำให้มีการผลิตเครื่องจักรที่ทันสมัย อย่างเช่น เครื่องคัดข้าวสาร เพื่อลดต้นทุน ลดการจ้างงาน ทำให้ได้ผลผลิตที่รวดเร็วและมีความแม่นยำ ปรับปรุงคุณภาพข้าวให้ดีขึ้นอย่างน่าเหลือเชื่อ เครื่องคัดแยกข้าว ไม่เพียงแต่จะมีประโยชน์ต่อผู้ประกอบการโรงสีข้าว แต่ยังมีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่มีข้าวเป็นวัตถุดิบสำคัญด้วย ช่วยส่งเสริมให้กระบวนการต่อไปมีคุณภาพ สิ่งที่ได้คือสินค้าหรือผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีตามไปด้วย

เครื่องคัดแยกข้าวเปลือก ทำงานด้วยหลักการร่อนตะแกรงผ่านการขับเคลื่อนของมอเตอร์ สามารถคัดแยกสิ่งเจือปนต่างๆ ออกจากเมล็ดพันธุ์ข้าวได้อย่างละเอียด เพื่อให้ได้ข้าวเปลือกที่สะอาดก่อนนำไปสีข้าว เครื่องคัดแยกข้าวเปลือกบางรุ่น สามารถนำไปใช้กับข้าวสารได้ โดยสามารถคัดแยกเมล็ดข้าวสารเต็มออกจากเมล็ดข้าวสารหัก ซึ่งเมล็ดข้าวเต็มไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด

เครื่องคัดแยกข้าวเปลือกและข้าวสารแบบไหนดี

ขอแนะนำ เครื่องแยกขนาดระบบสั่น SIVTEK VIBRO SEPERATOR ใช้คัดขนาด ขัด ขจัดฝุ่นและแยกขนาดข้าวได้อย่างแม่นยำ มีให้เลือกตั้งแต่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 18-84 นิ้วรองรับการติดตั้งเครื่องรุ่น GS และเครื่องกรองแนวนอนตะแกรงคู่ LINEA SIVTEK เครื่องมือการร่อนกรองที่ทรงประสิทธิภาพ ใช้กำจัดฝุ่น รวมถึงสิ่งเจือปนต่างๆ นานาที่ปะปนมากับผลผลิต ภายใต้การทำงานด้วยระบบปิดสนิท ไม่ทำให้เกิดการฟุ้งกระจาย และไม่ทำให้สิ่งเจือปนต่างๆ เข้ามาสู่กระบวนการคัดกรอง ทำงานได้รวดเร็ว แม่นยำ ให้ผลผลิตสูง ด้วยระบบสั่นแบบชั้นกรองคู่ จึงไม่ทำให้เมล็ดข้าวเต็มได้รับความเสียหาย

เครื่องคัดข้าวสาร หรือเครื่องคัดข้าวเปลือกเองก็ตาม เครื่องจักรที่ล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ทั้งสิ้น เหมาะกับการติดตั้งในโรงสีข้าว และโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร รวมทั้งเครื่องดื่มต่างๆ ที่มี ข้าว เป็นวัตถุสำคัญในกระบวนการผลิต เครื่องจักรที่เข้ามาปรับปรุงคุณภาพข้าว ส่งเสริมให้ข้าวไทยหรือสินค้าไทยทัดเทียมมาตรฐานสากล สร้างศักยภาพด้านการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ ติดตั้ง ลงทุนครั้งเดียวแต่ได้ความคุ้มค่าต่อเนื่องในระยะยาว รับรองว่าคุ้ม ดี ไม่มีผิดหวังแน่นอน