รับติดตั้งระบบดับเพลิง เพิ่มความปลอดภัยที่คุณสามารถอุ่นใจได้ตลอดเวลา

รับติดตั้งระบบดับเพลิง

                การรับติดตั้งระบบดับเพลิงถือเป็นสิ่งจำเป็นที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับอาคารสถานที่ต่าง ๆ เพราะหมายถึงการสร้างความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเมื่อเกิด หรือจะเกิดเพลิงไหม้ขึ้นจะมีการส่งสัญญาณแจ้งเตือนเพื่อให้สามารถควบคุมความเสียหายแบบมีประสิทธิภาพ และมีการป้องกันเหตุได้อย่างทันท่วงที ในการออกแบบระบบติดตั้งดับเพลิงจะต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบจากช่างผู้มีความชำนาญที่มีประสบการณ์การทำงานด้านการออกแบบและติดตั้งระบบดับเพลิง เพื่อป้องกันอัคคีภัยแบบครบวงจร ซึ่งต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบ คำนึงถึงมาตรฐาน ตั้งแต่การออกแบบ การติดตั้ง การบำรุงรักษา และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้งาน สิ่งเหล่านี้ย่อมสร้างความอุ่นใจได้ตลอดเวลาอย่างแน่นอนให้กับผู้ใช้งานอาคารและสถานที่ต่าง ๆ

5 ข้อที่ควรมีในการรับติดตั้งระบบดับเพลิงคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล

  1. ลักษณะความเหมาะสมในอาคาร สถานที่ที่ต้องติดตั้งระบบดับเพลิง ป้องกันอัคคีภัย เนื่องจากในการปลูกสร้างอาคารต้องปฏิบัติตามหลักกฎหมาย อีกทั้งยังมีลักษณะการใช้งานแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับเจ้าของอาคารและผู้ที่อยู่อาศัยเป็นหลัก โดยแต่ละพื้นที่จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยมาก-น้อยไม่เท่ากัน อย่างเช่น บ้าน ที่พักอาศัยทั่วไปมีความเสี่ยงน้อย แต่ในโรงงานอุตสาหกรรมจะมีความเสี่ยงมากกว่า เป็นต้น การออกแบบรับติดตั้งระบบดับเพลิงจึงต้องมีความเหมาะสม เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
  2. อุปกรณ์สำคัญที่นำมาใช้งานในการดับเพลิงซึ่งการรับติดตั้งระบบดับเพลิงจากผู้เชี่ยวชาญจะมีให้ครบอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ำครบครันทั้งระบบ หัวกระจายน้ำ หรือสปริงเกอร์ และหัวฉีดน้ำ โดยก่อนการใช้งานจริงจะต้องมีการคำนวณปริมาณการกระจายน้ำที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อการป้องกันอย่างได้ผล
  3. ป้ายและทางหนีไฟ อีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องมีความชัดเจน มองเห็นได้ง่าย เนื่องจากคนส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยสังเกตป้ายและทางหนีไฟกันสักเท่าไร แต่ถ้าสามารถมองเห็นได้ง่ายเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นจริงก็จะได้รับความปลอดภัยทันท่วงทีอย่างแน่นอน
  4. รับติดตั้งระบบดับเพลิงควรมีระบบควบคุมในด้านต่าง ๆ ควรมีอย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นระบบการระบายอากาศ ระบบตรวจจับควันไฟ ที่ควรมีทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ หรือถ้าหากเป็นระบบแบบอัตโนมัติ เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นจริงก็สามารถควบคุมได้อย่างทันการ
  5. ทุกระบบในการติดตั้งต้องสามารถใช้งานได้จริงแบบไม่มีติดขัด โดยมีการวางในเรื่องการซักซ้อมตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพราะทุกนาทีคือนาทีชีวิต ไม่ควรตั้งอยู่บนความประมาท เมื่อเกิดปัญหาต้องรีบแก้ไขเพื่อความปลอดภัยสูงสุด

รับติดตั้งระบบดับเพลิง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่คุณสามารถอุ่นใจได้ ควรเลือกทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์และความรู้ที่น่าเชื่อถือได้ ที่จะมาติดตั้งระบบดับเพลิงที่ตรงตามมาตรฐานสากล ให้กับทุกอาคารสถานที่ที่คุณต้องการ เนื่องจากแต่ละพื้นที่มีความเสี่ยงมาก-น้อยแตกต่างกัน ทั้งระดับอันตรายน้อย-ระดับปานกลางและระดับอันตรายสูงสุด ถึงแม้ว่าการป้องกันไม่ให้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นเป็นสิ่งที่ดีกว่า แต่เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมักจะคาดการณ์ไม่ได้ จึงต้องมีระบบดับเพลิงเอาไว้ให้อุ่นใจจะดีกว่า อย่างน้อยก็ยังสามารถควบคุมความเสียหายได้ระดับหนึ่ง ดังนั้นเสียน้อยอย่าเสียยาก ไม่เช่นนั้นเสียมากอาจจะเสียได้ง่ายกว่า  โดยเฉพาะในช่วงที่อากาศร้อน มีสภาพแห้งแล้ง มักจะเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง ติดตั้งระบบดับเพลิงเอาไว้ดีกว่าเป็นไหน ๆ